İşçi Birliği

 

Güncel

Etkinlik ve Duyurular

İŞÇİ BİRLİĞİ Gazetesi'nden haberdar olun. E-posta adresiniz:

Google site içi arama

Türkiye’nin Temel Sorunu Nedir?

Bu soruya hemen herkes farklı cevaplar vermektedir: Nasıl mı?

- “Ordunun politika yapmasıdır” - “Seçilenlerin memurlaşmasıdır” - “Bürokrasidir” - “Parlamentodur” - “Bürokrasidir” - “Seçim kanunudur” - “Ayrımcılıktır” - “Demokrasi sorunudur” - “Siyonizm’dir” - “ABD-AB’ye bağımlılıktır” - “Cins ayrımcılığıdır” -  “Faşizm tehlikesidir” - Kürt sorunudur” - “Türk sorunudur” - “İşsizliktir” - “Şeriattan kopmadır” - “Kemalizm’den kopamamaktır” - Resmî tarihtir” - “Batıcılıktır” - “AB’ye girememektir” - “Avrasyacılıktır” - “İslâmiyet’e dönüştür” - “Laik-Şeriat çatışkısıdır” - “Kimlik meselesidir” - “Anayasadır” - “Adaletsizliktir” - “Eğitimdir” - “Cehalettir” - “Sağlıktır” - “Hukukun katlidir” -“Silahlı mücadeledir” - “Sol’un öndersizlik krizidir” - “Doğanın ve çevrenin tahrip edilmesidir” - “Toplumun politikasızlaştırılmasıdır” - “Proletaryanın politika dışında tutulmasıdır” - “Düşünce ve örgütlenme özgürlükleri önündeki kanuni ve keyfi engellerdir” - “Üniversite okumuş ‘aydın’ların ihanetidir” - “Sendika ağalarıdır” Bu türden cevapları daha da uzatmak mümkündür.

İŞÇİ BİRLİĞİ’nin Sözü:  Türkiye’nin birincil temel sorunu: İnsanın ve insanlığın düşmanı olan uluslarötesi tekelci sermayeye kölece bağlı, NATO + IMF + DB + DTÖ’cü haksız, eşitsiz, hukuksuz, sömürücü ve ahlâksız kapitalist sistemidir. İkincil temel sorunu kapitalizme karşı mücadele yürütecek en temel aracın eksikliği sorunudur.


Yazıyı arkadaşıma gönder
: E-Posta Adresiniz
: Adınız
: Arkadaşınızın E-Posta Adresi
: Güvenlik Kodu > 733014
: Mesajınız
Tasarım ve Kodlama Sorun Teknik Büro tarafından yapılmıştır.