İşçi Birliği

 

Güncel

Etkinlik ve Duyurular

İŞÇİ BİRLİĞİ Gazetesi'nden haberdar olun. E-posta adresiniz:

Google site içi arama

Eylemdeki Sloganların Dili (15-16 Haziran'ın Sloganları)

1970 - 15/16 Haziran Direnişi sürecindeki sloganları hatırlatmakta yarar vardır:

O günkü  şartlarda da günümüzdeki gibi işçi sınıfı hareketi ile sosyalist hareketi buluşturup bütünleştirilememiş ve böylelikle Devrimci ve Komünist bir hareket henüz üretilememişti. Devrimci Hareket örgütsel güvencesine kavuşturulamamıştı. İşçi-Kitle, Köylü-Kitle ve Gençlik-Kitle çalışmaları hızla gelişip yaygınlaşıyordu. Kadrolar nüveler biçiminde fabrika birimlerinde ve üretim faaliyeti olan her yerde örgütlüydü. Kadroları sınıf mücadelesi yetiştiriyordu. Kadrolar proletaryadan oksijen alıyordu. Tutarlı bir tarih ve sınıf bilinciyle kitlelerle organik ilişkiler içindeydiler. “İşçi Sınıfının Siyasal Ve Sendikal Birliği” denildiğinde tarihsel ve sınıfsal görevlerini militanca yerine getirmenin coşkusu, heyecanı ve özverisiyle hareket ediyordu. Kitlelerin devrimci ruhu son derece gelişmiş ve yetkinleşmişti. Direnişi tabanda ören Kadrolar 100 yıllık sınıf mücadelesi tarihimizden, devrimci geleneklerimizden ve de mücadelenin ateşinden geliyordu. Yeterince sınanıp denenmişlerdi. İşi, üretimi, özel hayatı, kimliği ve kişiliği ile tutarlıydılar. İşçi sınıfı bu Kadroları seviyordu ve onlar yaratıcı öncülük rolleri ve donanımlarıyla kitlelere güven veriyorlardı. 15/16 Haziran Direnişinin bir yıl öncesinden tutarlı kitle çalışmalarıyla örülmesi Proleter Devrimci Kadroların örgütlülüğü ve disiplini sayesinde oluşmuştu. Bilindiği gibi 15/16 Haziran Direnişi’nde işçi sınıfının taleplerinde asla ekonomik bir talep yoktu. Hareket siyasîydi. Sloganlar da doğallıkla siyasî karakterliydi. Bu durum  eylemdeki sloganlara da yansımıştı. İşçilerin hazırladığı pankartlarda şunlar yazılıydı:

    . Yaşasın  İşçi Sınıfının Siyasal Ve Sendikal Birliği!

    . Bütün  Ülkelerin İşçileri Birleşin!

    . Tek Parti, Tek Sendika, Tek Gençlik Örgütü

    . DİSK’in Varlığına Son Verecek 274-275 Sayılı  Yasaları Tanımıyoruz!

    . Artık Eski İşçi Yok!

    . Anayasa-Yasa Dediler İşçi-Emekçi Hakkı  Yediler!

    . Hükümet İstifa!

    . Süleyman Başvekil İşçi Köylü Aç Sefil!

    . Soygun Düzenine Son! Ücretli Köleliğe Hayır!

    . İşçiyiz, Güçlüyüz, Esir Değiliz!

    . Fabrikalar, Tarlalar Her Şey Emeğin Olmalı!

    . Özgürlük-Demokrasi İşçilerle Gelecek!

    . Üreten de Yöneten de Biziz!

    . Bağımsız Sosyalist Türkiye!

    . Halklara Özgürlük!

    . Kahrolsun Amerika!

    . NATO’ya Hayır!

    . Zulüm Bir Gün Duracaktır- Halk Zinciri Kıracaktır!

    . Zam Zulüm İşkence İşte AP!

    . İşçi-Gençlik Elele Genel Greve!

    . İşçi Sınıfını Yenemeyeceksiniz!

    . İşçi-Asker Elele!

 

    . “İşçi-Ordu Elele” Sloganı işçi sınıfı Ana Halkası yerine burjuvazinin çıkarlarını korumakla görevli sistemin ordusu faktörünü öne çıkaran bazı MDD ve ulusalcı-“sol” kesimlerce atılmıştır. Fakat bu slogan etkili olamamıştır. Bu sloganı etkisiz kılmayı amaçlayan “İşçi-Asker Elele” Sloganı ise tamamı emekçi halk çocuğu olan askerleri düşündürüp kazanmayı, onları da Direnişe katmayı, ordu saflarındaki ayrışmayı sağlamayı ve askerlerin işçilere karşı silah kullanılmasını emredenlerin yanında yer almamalarını sağlamak gibi nedenlerle kullanılmıştır. Nitekim asker ve ilerici subaylar “vur emrini” yerine getirmemiştir.

    Proleter Devrimci Kadrolar, günümüzde de tarihsel ve sınıfsal deneyimlerinin uzantısında iddialarının arkasında durmaktadır.

İŞÇİ BİRLİĞİ


Yazıyı arkadaşıma gönder
: E-Posta Adresiniz
: Adınız
: Arkadaşınızın E-Posta Adresi
: Güvenlik Kodu > 835833
: Mesajınız
Tasarım ve Kodlama Sorun Teknik Büro tarafından yapılmıştır.