İşçi Birliği

 

Güncel

Etkinlik ve Duyurular

İŞÇİ BİRLİĞİ Gazetesi'nden haberdar olun. E-posta adresiniz:

Google site içi arama

İŞÇİ BİRLİĞİ Gazetesinin İlkeleri ve Amaçları

1) İŞÇİ BİRLİĞİ Gazetesi, işçi sınıfı ve emekçi halkların sosyal/enternasyonal kurtuluş mücadelesine hizmet etmeyi amaçlayan, Bilimsel Sosyalizm temelinde tutarlı bir tarih ve sınıf bilinciyle hareket eden, tüm siyasal, ekonomik, sosyal olay ve olguları diyalektik ve tarihsel materyalist dünya görüşüyle aydınlatan, kolektif çalışma anlayışıyla üretilen bir organdır.

2) İŞÇİ BİRLİĞİ Gazetesi, tüm uluslardan Türkiye proletaryasının sendikal ve siyasal birliğinin kazanılması mücadelesinde, yalnızca iyi bir kolektif ajitatör ve iyi bir kolektif propagandacı işlevi görmeyi amaçlamakla yetinmez, aynı zamanda iyi bir kolektif örgütçü olmayı da önüne koyar. Bu perspektiften hareketle, dar grupçu anlayışların karşısında daima TEK PARTİ, TEK SENDİKA, TEK GENÇLİK ÖRGÜTÜ şiarını ön plana çıkarır.

3) İŞÇİ BİRLİĞİ Gazetesi, emekle sermaye arasındaki sınıf mücadelesinde, işçi sınıfını sosyalizmin devrimci amaçları doğrultusunda hazırlamayı hedefler. “İşçilerin aydınlaşması, aydınların işçileşmesi” anlayışıyla ve proletaryanın öncüsünün bilimsel sosyalist dünya görüşüne kazanılması perspektifiyle, öncelikli olarak en ileri işçilerin ihtiyaçlarına karşılık vermeyi amaçlar. Bunun yanında işçi sınıfının henüz sınıf bilincine kavuşmamış en geniş katmanlarının uyandırılması için enerjik bir çaba gösterir ve genel olarak toplumun bütün sınıfları içinde sosyalist ajitasyon ve propagandanın ilerletilmesine çalışır.

4) İŞÇİ BİRLİĞİ Gazetesi, kapitalizme, emperyalizme, sosyal-şovenizme, burjuva ideolojisinin bütün biçimlerine karşı tutarlı ve gerçek bir mücadelenin ancak ve ancak proletaryanın bilimsel dünya görüşü olan Marksizm-Leninizm temelinde yürütülebileceğini kabul eder. Proletarya saflarındaki burjuva ideolojisinin etkisinin bütün biçimlerine karşı kararlı bir mücadeleyi teşvik eder. Bu etkinin özellikle "sosyalist" maskeli ve bu yüzden de daha tehlikeli olan biçimlerine (oportünizme, revizyonizme ve sosyal-şovenizme) karşı kesin bir ideolojik ve siyasal bir zafer elde edilmeden proletaryanın siyasal-sendikal birliğinin sağlanamayacağı Marksist-Leninist ilkesini asla gözden kaçırmaz. Proletaryanın öncüsünün parçalanmasına hizmet eden bu akımlara karşı mücadeleyi, kesinlikle onun kapitalizme karşı mücadelesinden ayrı bir iş ya da bir "yan uğraş" olarak görmez.  
 
5) İŞÇİ BİRLİĞİ Gazetesi, mevcut kapitalist Dünya ve Türkiye gerçekliğinin yarattığı sorunların tüm somut görünümlerini, canlı ekonomik ve siyasal teşhirleri örgütlemek, ve bu yolla proletaryanın sınıf bilincini yükseltmek için kullanır. İŞÇİ BİRLİĞİ, yürüttüğü çok yönlü ajitasyonda sadece işçilerin günlük-ekonomik sorunlarını ve işçi sınıfının kendiliğinden hareketini acil olarak ilgilendiren sorunları ele almakla yetinmez, sosyalizmin teorisine, bilime, siyasete, özellikle de işçi sınıfının siyasal ve sendikal birliğinin kazanılmasına ve geliştirilmesine ilişkin bütün sorunların aydınlatılmasını ve tartışılmasını amaçlar.

6) İŞÇİ BİRLİĞİ Gazetesi, hareketin farklı noktalarından gelen, farklı deneyim ve birikimlere sahip bütün (kolektif ya da bireysel) proleter devrimci güçlerin ortak çalışma ve kolektif üretim temelinde bir araya gelmeleri, ortak bir dil oluşturmaları ve tüm temel konularda sağlam bir görüş birliğine ulaşmaları doğrultusunda işlevsel olmayı amaçlar. Bu yolda ilkelerinden taviz vermeksizin gösterebileceği hiçbir pratik esneklikten kaçınmaz. Bununla birlikte, gazeteyi kendi dar grup çıkarlarını gerçekleştirmenin geçici bir aracı olarak kullanmayı düşünen faydacı yaklaşımlara da asla kapıyı aralamaz.

İŞÇİ BİRLİĞİ Yayın Kurulu


Yazıyı arkadaşıma gönder
: E-Posta Adresiniz
: Adınız
: Arkadaşınızın E-Posta Adresi
: Güvenlik Kodu > 167355
: Mesajınız
Tasarım ve Kodlama Sorun Teknik Büro tarafından yapılmıştır.